Équipe les appareils Extraflame suivants : 

Comfort P85, Comfort P85 Plus, Comfort P70 Air, Anastasia Plus, Angela, Angela Sp, Angela Plus, Angela Plus Sp, Angela Evo, Angela Plus Evo, Debby, Debby CX, Ella, Mietta, Moira, Moira Sp, Terry Plus, Wendy, Evelyne Idro, ...